Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Statystyki i analizy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Informacje sygnalne o sytuacji na rynku pracy

  • Sprawozdanie MPiPS-01 dla powiatu,
  • Bezrobotni według gmin: comiesięczna informacja o liczbie bezrobotnych ogółem, liczbie bezrobotnych bez prawa do zasiłku, długotrwale bezrobotnych według gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
  • Bezrobotni i mieszkańcy: comiesięczna informacja o liczbie mieszkańców i liczbie bezrobotnych według gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z podziałem na płeć,
  • Biuletyny informacyjne: broszurki ukazujące się w cyklu miesięcznym obrazujące sytuację na powiatowym rynku pracy.
Przejdź do informacji sygnalnych

Statystyka dla miast i gmin powiatu

Statystyka dla miast i gmin powiatu zawiera:
  • Załącznik nr 1 do sprawozdania MPiPS-01 - bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy.


Przejdź do informacji dla miast i gmin

Inne opracowania i analizy

Informacja o stopach bezrobocia

Informacja o stopach bezrobocia:     

  • tablice: prezentują informacje o wysokości stopy bezrobocia w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, województwie wielkopolskim i kraju.
Zapoznaj się z informacjami o stopie bezrobocia

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie:
  • jedna z podstawowych metod obserwacji i analizy rynku pracy. Niniejsze opracowanie zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada także zawody wykazujące deficyt lub nadwyżkę pracowników oraz określa trendy zmian.
Zapoznaj się z danymi o monitoringu zawodów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę