Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Statystyki i analizy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Informacje sygnalne o sytuacji na rynku pracy

Sprawozdania MPiPS-01 zawierają informacje o:

 • poradnictwie zawodowym, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkoleniu bezrobotnych i poszukujących pracy, stażu i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy,
 • bezrobotnych zamieszkałych na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy,
 • aktywnych programach rynku pracy,
 • bezrobotnych według gmin.
Przejdź do informacji sygnalnych

Analizy rynku pracy

Analizy rynku pracy:     

 • Roczne: broszurki za miesiąc grudzień sporządzone na koniec lat 1998-2007,
 • Cząstkowe:
Zapoznaj się z analizami lokalnego rynku pracy

Statystyka dla miast i gmin powiatu

Statystyka dla miast i gmin powiatu zawiera:
 • Bezrobotni według gmin: comiesięczna informacja o liczbie bezrobotnych ogółem, liczbie bezrobotnych bez prawa do zasiłku, długotrwale bezrobotnych według gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego,
 • Bezrobotni i mieszkańcy: comiesięczna informacja o liczbie mieszkańców i liczbie bezrobotnych według gmin powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego z podziałem na płeć,
 • Biuletyny informacyjne: broszurki ukazujące się w cyklu miesięcznym obrazujące sytuację na powiatowym rynku pracy.
Przejdź do informacji dla miast i gmin

Inne opracowania i analizy

Inne opracowania i analizy:
 • opracowania i analizy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Przejdź do pozostałych opracowań i analiz

Informacja o stopach bezrobocia

Informacja o stopach bezrobocia:     

 • tablice: prezentują informacje o wysokości stopy bezrobocia w powiatach województwa wielkopolskiego oraz informacje o poziomie bezrobocia i stopy bezrobocia według województw na koniec poszczególnych miesięcu
 • wykresy: graficzne przedstawienie na wykresach  zaobserwowanych prawidłowości dotyczących wysokości stopy bezrobocia rejestrowanego według powiatów, w poszczególnych województwach i w kraju, według stanu na koniec miesiąca
Zapoznaj się z informacjami o stopie bezrobocia

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie:
 • jedna z podstawowych metod obserwacji i analizy rynku pracy. Niniejsze opracowanie zawiera analizę skali i struktury bezrobocia w grupach i zawodach oraz popytu na pracę dla poszczególnych zawodów z punktu widzenia zgłaszanych ofert pracy. Bada także zawody wykazujące deficyt lub nadwyżkę pracowników oraz określa trendy zmian.
Zapoznaj się z danymi o monitoringu zawodów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę