Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przystępuje do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim" Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ...

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (IV)” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ...

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczyna realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę