Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przystępuje do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim" Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)"   Projekt pozakonkursowy pn.  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (IV)” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę