Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Nagłówek

Aktualności

Komunikat/oferta dla pracodawców i osób młodych poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie poleca-atrakcyjną formę finansowania przez okres 12 miesięcy, części kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych do 30 roku życia-do 100% najniższego wynagrodzenia...

1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie „Rodzina 500+” należy złożyć wniosek.

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile informuje o możliwości udziału w praktycznych zajęciach grupowych - warsztatach

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile informuje o możliwości udziału w praktycznych zajęciach grupowych - warsztatach

Firma Meblomor poszukuje do pracy

Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A.poszukuje pracowników

Przedłużenie terminu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do końca 2017 roku.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp...

Nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30- go roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 - go roku...

Zaproszenie Pracodawców do składania wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od...

Plan szkoleń na 2017

Plan szkoleń na 2017

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę