Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie Pracodawców do składania wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od...

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Informacja dla Pracodawców mająca ma celu uświadomienie istoty umowy o dzieło oraz skutków nieprawidłowego zawierania umów

Przedmiotem umowy o dzieło jest zobowiązanie do wykonania oznaczonego dzieła rozumianego jako osiągnięcie określonego, zindywidualizowanego rezultatu w postaci materialnej lub niematerialnej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie ul. Ogrodowa 1, 64-700 Czarnków ogłasza nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko - stażysta (docelowo- Główny Księgowy) w Komendzie Powiatowej PSP w Czarnkowie

Przewidziana liczba osób do przyjęcia do służby: 1 Stanowisko: stażysta w służbie przygotowawczej Stanowisko etatowe: Główny Księgowy Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie...

Załatwianie spraw przez internet

Załatwianie spraw przez internet

Ruszył nabór uczestników w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” realizowanego przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Inwest-Park Sp. z o.o. oraz Maciej Perzyński Usługi Szkoleniowe.

Projekt „Nowe kwalifikacje – Nowe możliwości” nr RPWP.06.02.00-30-0207/15 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO...

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

ogłasza rozpoczęcie rekrutacji dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa wielkopolskiego.

Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi w szczególności w ramach działalności rad rynku pracy.

NABÓR DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły nabór do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej na stanowiska służbowe w korpusie podoficerskim i oficerskim spośród żołnierzy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę