Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Nagłówek

Aktualności

Przedłużenie terminu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do końca 2017 roku.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp...

Zaproszenie do składania ofert cenowych propozycji szkolenia: "Prawo jazdy kat. CE”

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania w terminie do 27 czerwca 2017 rok, do godziny 8:00 propozycji poniższych szkoleń „Prawo jazdy kat. CE” dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej...

Nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30- go roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 - go roku...

Informacja dotycząca rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

Nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy otrzymane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do...

Zaproszenie Pracodawców do składania wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od...

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na organizację i przeprowadzenie szkoleń:

Nabór do Policji

Terminy spotkań: Czarnków - 23.06.2017r. godzina 10:00 (PUP Czarnków, salka nr 17), Trzcianka - 18.07.2017r. godzina 10:00 (PUP Trzcianka), Wieleń - 20.07.2017r. (PUP Wieleń).

Plan szkoleń na 2017

Plan szkoleń na 2017

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę