Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2016r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczyna realizację kolejnego projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1, Podziałanie 1.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczyna realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)” w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę