Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania propozycji szkolenia "Prawo jazdy kat. C i CE" oraz "Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy"

owiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania w terminie do 2 października 2017 rok, do godziny 8:00 propozycji poniższych szkoleń „Prawo jazdy kat. C i CE” oraz ,,Kwalifikacji wstępnej...

Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko w Hufcu Pracy w Czarnkowie

Stanowisko i miejsce w strukturze organizacyjnej: Wychowawca w Hufcu Pracy w Czarnkowie Wymiar etatu: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Hufiec Pracy w Czarnkowie, ul .Kościuszki 62/64

Instrumenty kierowane do przedsiębiorców i pracodawców mające na celu wsparcie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wdrożone w związku z realizacją programu Za życiem

Instrumenty kierowane do przedsiębiorców i pracodawców mające na celu wsparcie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wdrożone w związku z realizacją programu Za...

Komunikat/oferta dla pracodawców i osób młodych poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie poleca-atrakcyjną formę finansowania przez okres 12 miesięcy, części kosztów zatrudnienia młodych bezrobotnych do 30 roku życia-do 100% najniższego wynagrodzenia...

1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie „Rodzina 500+” należy złożyć wniosek.

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+

Przedłużenie terminu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do końca 2017 roku.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę