Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Nagłówek

Aktualności

Realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje, że w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i...

Spotkania grupowe w ramach poradnictwa zawodowego organizowane przez WUP w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile

Spotkania grupowe w ramach poradnictwa zawodowego organizowane przez WUP w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile

Instrumenty kierowane do przedsiębiorców i pracodawców mające na celu wsparcie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wdrożone w związku z realizacją programu Za życiem

Instrumenty kierowane do przedsiębiorców i pracodawców mające na celu wsparcie zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wdrożone w związku z realizacją programu Za...

Przedłużenie terminu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do końca 2017 roku.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, która modyfikuje przepisy regulujące dostęp...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę