Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie


Aktualności

Informacje o naborze wniosków o przyznanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej w Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupie Działania

Informujemy o możliwości składania wniosków w Czarnkowsko-Trzcianeckiej Grupie Działania o przyznanie środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

Informacja o szkoleniu prowadzonym przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, dotyczącym składania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania nt. zasad przyznawania pomocy, kryteriów oceny, wypełniania wniosków o...

Szkolenia dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach umożliwiających uzyskanie kwalifikacji

Staż w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje o możliwości odbycia stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Czarnkowie.

Zaproszenie Pracodawców do składania wniosków o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od...

Wyświetlanie 1 - 5 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Zatrudnienie cudzoziemców

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczął realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (III)” w ramach...

Rozpoczęcie realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 w 2016 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie rozpoczyna realizację kolejnego projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (II)”...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Orłowskiego 1
64-720 Czarnków
e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
tel.:       (67) 255 37 16
             (67) 255 37 17
fax:       (67) 255 37 18

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance

ul. 27 Stycznia 42
64-980 Trzcianka
e-mail: pocztr@pupczarnkow.pl
tel.:      (67) 216 36 49
            (67) 216 36 58
fax:      (67) 216 36 42

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu

ul. Międzyleska 4,
64-730 Wieleń,
e-mail: poczwi@pupczarnkow.pl
tel./fax: (67) 256 14 09
              (67) 256 13 44
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę